قیمت عمده‌فروشی کودهای شیمیایی به‌خاطر محدود شدن ظرفیت تولید در اتحادیه اروپا بالا رفته است. قیمت آمونیاک در غرب اروپا طی 2 سال گذشته روبه‌افزایش بوده‌است و حالا کمبود عرضه قیمت آن را بالاتر می‌برد. به‌این‌ترتیب کشاورزان مجبور می‌شوند استفاده از کودهای شیمیایی را پائین بیاورند. در نتیجه، بهره‌وری آن‌ها تهدید می‌شود و مصرف‌کنندگان هم به‌خاطر بالا رفتن تورم مواد غذایی آسیب می‌بینند.

بسته شدن کارخانه‌های تولید کودهای شیمیایی در اروپا به‌خاطر بالا رفتن قیمت گاز این اتحادیه را از یک صادرکننده کلیدی به یک واردکننده تبدیل می‌کند. بنابراین قیمت کودهای شیمیایی بالاتر رفته و بر محصولات کشاورزی در فصل آینده هم تاثیر می‌گذارد.