کمبود جهانی کودهای شیمیایی کشاورزان محلی در ایالت ویسکانسین آمریکا را تحت تاثیر قرار داده و مشکل دیگری به مشکلات آنها که از بالا رفتن قیمت تولید به‌خاطر تورم رنج می‌بردند افزوده‌است. متخصصان می‌گویند دلیل این کمبود، مشکلات زنجیره عرضه و درگیری بین روسیه و اوکراین است.

روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کودهای کشاورزی در دنیا است. طبق گزارش سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد، روسیه در 2021 صادرکننده برتر کودهای نیتروژنی و دومین عرضه‌کننده بزرگ کودهای پتاس و فسفر در جهان بود.