به گزارش خبرنگار مهر، زارعیان در جلسه بررسی مسائل و مشکلات کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، ۱۴ هزار تن کود ازته، ۲ هزار و ۷۰۰ تن کود فسفاته و ۲ هزار تن کود پتاسه بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی با اشاره به رشد میزان توزیع کود یارانه ای بین کشاورزان استان یزد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته عنوان کرد: در سال جاری ۶ هزار لیتر سم کلرپیریفوس نیز بین کشاورزان توزیع شده است.

زارعیان بیان کرد: امسال همچنین هفت نوع ترکیب شیمیایی از مجتمع آبیک به صورت اعتباری سه ماهه برای کارگزاران در نظر گرفته که با اخذ تضمین معتبر برای توزیع به موقع بین کشاورزان به آنها تحویل خواهد شد.

گفتنی است؛ در این جلسه بر پرداخت کارمزد کارگزارن با ارائه مستندات، مکاتبه با ستاد برای رفع مشکلات حواله الکترونیک، خرید به موقع کود توسط کارگزاران به منظور توزیع به موقع بین کشاورزان تاکید شد.