تاپ نوتری بیکن (BEACON TOPNUTRI)

(ریشه زا ، محرک رشد ، ضد تنش ، اصلاح کننده خاک و آب)

بیکن تاپ نوتری ترکیبی از پودر محلول ارگانیک حاوی 30 درصد هیومیک اسید استخراج شده از لئوتاردیت ، 30 درصد جلبک دریایی از آسکوفیلوم نودوزوم و 10 درصد اسید آمینه (منشا گیاهی) است.

این محصول  می تواند برای گیاهان کشاورزی و باغبانی ، به ویژه گیاهانی که از تنش های رشد محیطی و خشکی محیطی مانند گرما و شوری رنج می برند ، استفاده شود.

می توان آن را به تنهایی یا مخلوط با اکثر کودها برای بهبود عملکرد کودها و کاهش هزینه های استفاده کرد.

 آنالیز تضمین شده :
هیومیک اسید    30%
فولویک اسید   10%
جلبک دریایی  30%
آمینو اسید    10%
کربن آلی 35%
ماده آلی 76%

 

مزایا :

  • تحریک رشد گیاه .
  • افزایش رشد ریشه و مقاومت در برابر بیماری های ریشه.
  • افزایش نفوذپذیری غشای سلولی در ریشه و افزایش جذب مواد مغذی آنها.
  • افزایش جوانه زنی بذرها و افزایش رشد ریشه ها.
  • افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گیاه.
  • ساختار خاک و ظرفیت نگهداری آب آن را بهبود می بخشد.
  • افزایش و تحریک میکروارگانیسم های مفید.
  • ظرفیت تبادل کاتیونی ( CEC ) خاک را افزایش می دهد.
  • افزایش کارایی کودها و کاهش شستشوی مواد مغذی
  • کاهش بقایای علف کش ها و مواد سمی در خاک.

 

بعد از استفاده از تاپ نوتری بیکن                                              قبل از استفاده از تاپ نوتری بیکن

 

برنامه مصرفی توصیه شده:
محلول پاشی :  0/5 الی 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب یا 5-3 کیلوگرم در هکتار 
آبیاری قطره ای :  8 تا 10 کیلوگرم در هکتار به تنهایی یا یا با NPK  نرمال مصرف شود. 
کود دهی :  با نسبت 8 کیلوگرم در هکتار به آب آبیاری اضافه کنید. 
خیساندن بذر یا بذرمال :  2 کیلوگرم برای 1 تن بذر