کود مایع غلیظ عصاره جلبک دریایی (محرک رشد)

بیکن آلجی فست یک عصاره مایع غلیظ جلبک دریایی است که از آسکوپیلوم نودوزوم طبیعی به دست می آید. کاملا در آب محلول است. عملکردهای قابل توجهی در تقویت تقسیم سلولی ، ضد استرس ، بیماری های ضد گیاهی و آفات حشرات دارد.

 آنالیز تضمین شده :

جلبک دریایی 35%
آلجنیک اسید   4%
فسفر 5%
پتاسیم 10%
کربن آلی  10%
ماده آلی 24%

 

مزایا :

  • عملکرد تنظیم رشد و بهبود شرایط خاک و غیره ...
  • این محصول برای تمام کاربردهای زراعی از جمله محصولات زراعی ، خاک های گلدانی ، باغ های سبزی و گل ،باغ ها و چمنزارها مناسب است.
  • این محصول با اکثر کودهای مایع و آفت کش ها سازگاز است.
  • هزینه کمتر ومناسب
  • برای پروش دهندگان با روش های مختلف کاربردی مناسب است.
  • عصاره غلیظ جلبک دریایی تقسیم سلولی را تقویت می کند.
  • افزایش توانایی مقاومت در برابر استرس ،آفات ، ویروس و سایر بیماری ها از طریق فعال کردن سیستم ایمنی.
  • ترویج رشد گیاهان ، بهبود کیفیت گیاهان
  • افزایش مواد آلی خاک ، بهبود ساختار خاک ، افزایش توانایی حفظ رطوبت و حاصلخیزی ، افزایش گرما و نفوذپذیری
  • بهبود محیط غذایی برای محصول و اثر بخشی کود.

 

برنامه مصرفی توصیه شده :
محلول پاشی :  100-65 میلی لیتر در 100 لیتر آب| 2-1 لیتر درهکتار| 4-3 بار مصرف در فواصل 20 روزه در طول فصل رشد
قطره ای : 4-2 لیتر درهکتار همراه با هر آبیاری
ریشه : 100-65 میلی لیتر در 100 لیتر آب به طور مستقیم ریشه ها و قلمه ها را قبل از پیوند به محلول آغشته کنید .