نیترات آمونیوم کلسیم سفید نوع جدیدی از کود ترکیبی با راندمان بالا است.

حاوی نیتروژن و کلسیم سریع العمل است.

نوعی دانه گرد سفید و به راحتی در آب حل می شود.

این کود  کارآمد و سازگار با محیط زیست است.

این کود برای انواع خاکها و محصولات مخصوصا در گلخانه ها و مزارع بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

این کود برای کاشت  محصولات غذایی ، گل ، درختان میوه ، سبزیجات و ..... مناسب است.

کود نیترات آمونیوم کلسیم برای کودهای پایه  ، چال کود و کود پانسمان بالا مناسب می باشد.

نیترات کلسیم امونیوم  برای خاک های سنگین با شوری و  PH بالا مناسب است.

در خاک با شوری بالا به آسانی جذب میشود.

 

 

     آنالیز تضمین شده 

  نیتروژن کل(N)

       15/5%

نیترات نیتروژن (Nitrate N)

14%

کلسیم محلول در آب (Ca)

 18% 

اکسید کلسیم (CaO)

 

25%

 

 

مزایا:

  1. این کود خنثی است که می تواند pH خاک را به طور مؤثر تنظیم کند. زمانی که در خاک اعمال می شود ، pH کوچکترمی شود و باعث تراکم خاک نمی شود در نتیجه خاک را سست نمی کند.
  2. این کود می تواند دوره گلدهی را طولانی تر کند ، رشد طبیعی ریشه ها و ساقه ها را تقویت کند.
  3. برگ ها از رنگ روشن میوه اطمینان حاصل می کنند و قند میوه را افزایش می دهند.
  4. این کود توسط محصولات کشاورزی به آسانی جذب می شود.
  5. کلسیم محلول در آب موجود در کود نیترات آمونیوم کلسیم بیکن مقاومت گیاهان در برابر بیماری را افزایش می دهد و فعالیت های مفید گیاه را تقویت می کند.
  6. همچنین میکروارگانیسم های موجود در خاک غلظت آلومینیوم فعال و تثبیت فسفر فعال را کاهش می دهد.

 

 

ذخیره سازی :

در جای خنک، خشک و دارای تهویه مناسب نگهداری شود، دور از آتش، منابع حرارتی،

مواد قابل احتراق یا مواد کاهنده قوی آلی، رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از اکسیدان ها، احیا کننده ها اجتناب کنید.

 

برنامه مصرف توصیه شده : 

کاربرد کیلوگرم / لیتر کیلوگرم / هکتار
محلول پاشی 1 به 800 تا 1000 1-2
آبیاری قطره ای 1 به 200 تا 300 3-5
کود پایه --- 10-15